RETUR & ÅNGERRÄTT: Jag levererar till hela världen och skickar med svenska Posten. Fraktkostnaden inom Sverige är normalt 75 kr rekomenderat för säker leverans av värdefulla varor. Övriga länder 100 kr och uppåt.  Beställningar skickas som rekommenderat paket som hämtar ut på Postens utlämningsställe efter att du fått hem en avi från Posten. Jag förbehåller mig rätten att justera fraktkostnaden. Jag hör då av mig till dig innan jag skickar paketet. Priserna anges ursprungligen i svenska kronor. Inom Sverige och EU inkluderar priset moms. Momsen betalas av kunden i mottagarlandet. Jag reserverar mig för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

REKLAMATION: För att reklamera en felaktig eller defekt vara kontaktar du mig så snart du kan. Jag skickar dig ersättningsvara, förutsatt att varan finns tillgänglig. Kan jag inte ersätta dig med en ny vara gör jag en återbetalning till dig när jag fått den defekta varan i retur. Ny returkostnad utgår inte för kund. 

SÄKERHET: För att handla hos mig måste du vara myndig. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att de uppgifter du skriver in såsom namn, adress och personnummer registreras i vårt kundregister. Alla varor förblir King Elisabeths egendom till dess full betalning kommit oss tillhanda. PayPal garanterar säker betalning över internet gällande kortbetalning. King Elisabeths varken ser eller sparar några som helst uppgifter gällande dina kontokortuppgifter.

FORCE MAJEURE: King Elisabeth är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.